BAZA KONTAKTÓW
WROCŁAW

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia we wrocławskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Wiercenia Wrocław, geotechnika, hydrogeologia, badania laboratoryjne, rekultywacja wód i gruntów, Geozone Wrocław

Wiercenia Wrocław, geotechnika, hydrogeologia, badania laboratoryjne, rekultywacja wód i gruntów, Geozone Wrocław

Wiercenia
    W ramach oferty proponujemy szeroki zakres usług wiertniczych: od małośrednicowych wierceń na potrzeby badań geotechnicznych do wierceń pod piezometry bądź studnie głębinowe. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, m.in. wielozadaniowej wiertnicy mechanicznej H25SG produkcji Wamet Bydgoszcz zamontowanej na samochodzie Gazela oraz udarowym zestawie wiertniczym z wykorzystaniem młota Cobra MK1 

Geotechnika
    W zakres oferowanych usług wchodzą:
Sporządzanie dokumentacji oraz projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb budownictwa lądowego, składowisk odpadów itp.
Obsługa budów - dysponujemy m.in. lekką płytą dynamiczną umożliwiającą natychmiastowe określenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, wykonujemy również badania wskaźnika zagęszczenia IS (aparat Proctora) i modułu odkształcenia płytą VSS  
Przeprowadzamy również badania stateczności skarp z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Badania środowiskowe oraz rekultywacja zanieczyszczonych obszarów
    W ramach prowadzonych usług wykonujemy prace badawcze zmierzające do oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego terenów przemysłowych, pod budownictwo mieszkaniowe, komunikacyjne itp.

Hydrogeologia
    W ramach oferty proponujemy usługi w zakresie:
    - budowy, bądź likwidacji studni głębinowych 
    - projektowania i dokumentowania ujęć wód, 
    - ustalenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych, 
    - sporządzenia operatów wodno-prawnych, 
    - wyznaczania stref ochronnych ujęć
    - tworzenia sieci otworów monitoringowych oraz wykonywania okresowych prac badawczych, 
    - obliczania zasobów wód podziemnych za  pomocą modelowania komputerowego.

Badania laboratoryjne
    Zakres oferowanych usług:
    - określenie wilgotności naturalnej 
    - oznaczeniem granic płynności i plastyczności,  
    - analiza sitowa z obliczeniem współczynnika filtracji 
    - badanie Proctora
    - badania agresywności wody względem betonu i żelbetonu

Dane kontaktowe:

GEOZONE Andrzej Gawliczek

Kategorie