BAZA KONTAKTÓW
WROCŁAW

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia we wrocławskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Sądy

WROCŁAW


Wojewódzki Sąd Administracyjny Wrocław 
Adres: 50-126, ul. Św. Mikołaja 78/79, Wrocław 50-126
tel.: 071 316-02-56
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl
www.wroclaw.wsa.gov.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.30 - 15.30

Sąd Apelacyjny Wrocław
Adres: ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
tel.: 071 798-77-77
fax: 071 798-77-14
www.wroclaw.sa.gov.pl
Godziny pracy : poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów i petentów: Poniedziałek 900-1730, wtorek-piątek 9.00-15.00

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Adres: 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 1
tel. centr.: 071 37-04-200, 79-94-200, fax: 071 344-49-59
www.wroclaw.so.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
Adres: ul. Podwale 30
tel.: 071 37, 04 300; 79-94+nr wew., 37-04+nr wew., fax: 071 344-72-53
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - Sąd Gospodarczy 
Adres: ul. Pl. Powstańców Śl. 14
tel.: 071 36-04-813, fax: 071 36-72-854,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - Krajowy Rejestr Sądowy
Adres: ul. Grabiszyńska 269
tel.: 071 33-48-200, fax: 071 33-48-230, 33-48-200

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - Rejestr Zastawów 
Adres: ul. Komandorska 16
tel.: 071 33-44-500, fax: 071 33-44-501,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - Sąd Grodzki
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 31-33
tel.: 071 371-81-61, 371-81-60, fax: 071 371-81-61

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Adres: ul. Podwale 30
tel.: 071 37-04-300, fax: 071 37-04-401

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Adres: ul. Komandorska 16
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel.: 071 33-44-514, 33-44-577, fax: 071 33-44-555

VI Wydział Grodzki
tel./fax: 071 33-44-520

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu - Sąd Grodzki
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 31-33
tel.: 071 799-45-10, 371-81-62, fax: 071 799-45-10
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieście
Adres: 50-950 Wrocław, ul. Podwale 30
tel.: 071 37-04-300, fax: 071 343-96-32

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieście - Sąd Grodzki
Adres: 50-950 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 31-33
VI Wydział Grodzki - tel.: 071 799-45-06
VIII Wydział Grodzki - tel.: 071 799-45-25
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

Sąd Ubezpieczeń Społecznych
Adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 14
tel.: 071 36-46-370, 36-46-372, fax: 071 36-46-371

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Adres: 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
tel.: 071 340-64-84, 340-64-36, fax: 071 340-64-01

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (MSA) przy Międzynarodowym Instytut Koncyliacji i Arbitrażu (MIKiA)
Adres: ul. Krzemieniecka 60 A, 54-613 Wrocław
tel.: 071 795-46-00, tel/fax: 071 795-46-01
e-mail do MIKiA: sekretariat@mikia.org.pl
e-mail: do MSA: msa@mikia.org.pl

POWIAT MILICKI

Sąd Rejonowy w Miliczu
Adres: ul. Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz
tel.: 071 3831660, 071 3809043, fax: 071 3809043 wew. 38
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

POWIAT OLEŚNICKI

Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Adres: ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica
tel.: 071 314 03 20, fax: 071 314 03 29
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

POWIAT OŁAWSKI

Sąd Rejonowy w Oławie

Adres: ul. 11-go Listopada 12
tel.: 071 31-324-44, fax: 071 31-324-44

Wydziały Sądu Rejonowego w Oławie:
I Wydział Cywilny tel.: 071 30 36 003
II Wydział Karny tel.: 071 30 36 001
III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel.: 071 30 36 002
IV Wydział Pracy tel.: 071 30 33 613
V Wydział Ksiąg Wieczystych tel.: 071 30 36 004
VI Wydział Grodzki tel.: 071 30 36 000
Kuratorzy dla Nieletnich tel.: 071 30 33 416
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

POWIAT STRZELIŃSKI

Sąd Rejonowy w Strzelinie
Adres: ul. Bolka I Świdnickiego nr 7, 57-100 Strzelin
tel.: 071 392-71-06, 392-71-02, fax: 071 392-71-03

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie
Adres: ul. Kamienna nr 1, 57-100 Strzelin
tel.: 071 392-14-96, 392-24-13, fax: 071 392-14-96
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

POWIAT ŚREDZKI

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Adres: ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska
tel.: 071 3960208, fax: 071 3175117
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

POWIAT TRZEBNICKI

Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Adres: ul. Parkowa 4, 55-100 Trzebnica
tel.: 071 387-31-58, fax: 071 312-12-13
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

POWIAT WOŁOWSKI

Sąd Rejonowy w Wołowie
Adres: ul. Mikołaja Reja 11, 56- 100 Wołów
tel.: 071 380 8102, fax: 071 380 8139

Sąd Rejonowy w Wołowie VI Wydział Grodzki
Adres: 56- 100 Wołów, ul. Rynek 26
tel.: 071 3809 042, fax: 071 3809 042
Godziny pracy: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30-15:30

Kategorie