BAZA KONTAKTÓW
WROCŁAW

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia we wrocławskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Samorząd Wojewódzki

WROCŁAW


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres: 50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12/14
Centrala, tel.: 071 374 90 00
Kanceleraia ogólna, tel.: 071 776 93 29
e-mail: umwd@umwd.pl
www.umwd.pl

Sejmik Województwa Dolnośląskiego
siedziba: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Adres: 50-411 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1
tel.: 071 340 64 29, 071 340 65 09, fax: 071 340 62 03
e-mail: sejmik@dolnyslask.pl
www.sejmik.dolnyslask.pl

Kancelaria Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres: 50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12 - 14

Kategorie