BAZA KONTAKTÓW
WROCŁAW

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia we wrocławskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Biblioteki

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego
Adres: Rynek 58, 50-065 Wrocław
tel.: 071 33 52 200, fax: 071 344 18 08
e-mail: wbp@wbp.wroc.pl

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
Adres: ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław
tel.: 071 377 28 02 (informacja dla czytelników), 071 377 28 03 (wypożyczalnia)
e-mail: sekretariat@dbp.wroc.pl

Biblioteka Kapitulna
Adres: ul. Kanonia 12, 50-329 Wrocław
tel./fax: 071 327 11 79
e-mail: muzeum@pft.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytecka
Adres: ul. K. Szajnochy 10, 50-076 Wrocław
tel.: 071 346 312 20, tel./fax: 071 346 31 66
e-mail: infnauk@bu.uni.wroc.pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: 071 328 27 07, 320 23 05, 320 23 31, fax: 071 328 29 60
e-mail: bg@bg.pwr.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Adres: ul. C. K. Norwida 29, 50-375 Wrocław
tel.: 071 32 05 203, fax: 071 32 05 168
e-mail: coubg@up.wroc.plsekbg@up.wroc.pl

Biblioteka Akademii Ekonomicznej
Adres: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel./fax: 071 367 23 59
e-mail: sekr@biblio.ae.wroc.pl

Biblioteki Akademii Medycznej
Adres: ul. Parkowa 1/3, 51-616 Wrocław
tel.: 071 348 30 22, 348 55 50, fax: 071 347 93 25

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego
Adres: ul. Norwida 29
tel.: 071 320 52 03, fax: 071 320 51 68
e-mail: mloffice@bg.ar.wroc.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych
Adres: Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
tel.: 071 343 80 31, w. 219, 224, fax: 071 343 15 58

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego
Adres ul. A. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław
tel.: 071 347 32 04, tel./fax: 071 347 30 53
e-mail: bg@bg.awf.wroc.pl

Biblioteka Wyższej Szkoły Oficerskiej
Adres: ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
tel.: 071 365 80 97, 365 82 59
e-mail: bg@wso.wroc.pl

Biblioteka Papieskiego Fakultetu Teologicznego
Adres: pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław
tel.: 071 321 41 71, w. 50
e-mail: bibl@pft.wroc.pl

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
Adres: ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
tel.: 071 355 50 36, w. 20

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej
Adres: pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
tel.: 071 355 55 43 w. 136 (dyr.), 137
e-mail: biblioteka@amuz.wroc.pl

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Adres :ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
tel.: 071 356 15 02, 356 15 06
e-mail: biblioteka@dswe.pl

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Adres: ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław
tel./fax: 071 364 69 68, 364 69 74, 364 69 75, 364 68 76
e-mail: mbp@biblioteka.wroc.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Adres: ul. Gajowicka 195
tel.: 071 364 69 68, fax: 071 361 30 50

Mediateka
Adres: Plac Teatralny 5, 50-051 Wrocław

tel.: 071 347 12 68
e-mail: mediateka@biblioteka.wroc.pl

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1
Adres: ul. Sztabowa 98, Wrocław
tel.: 071 364 69 73

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2
Adres: ul. Eluarda 51 /55, Wrocław
tel.: 071 354 72 71

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3
Adres: ul. Wiejska 2, Wrocław
tel.: 071 364 69 73

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 10
Adres: ul. Jelenia 7, Wrocław
tel.: 071 354 72 70

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 11
Adres: ul. Jerzmanowska 105, Wrocław
tel.: 071 354 72 73

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12
Adres: ul. Stalowa 64, Wrocław
tel.: 071 364 69 66

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13
Adres: ul. Norweska 9 b, Wrocław
tel.: 071 357 54 66

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15
Adres :ul. Rękodzielnicza 1, Wrocław
tel.: 071 353 86 15

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16
Adres: ul. Modra 12, Wrocław
tel.: 071 373 81 04

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 18
Adres: ul. Grabiszyńska 240, Wrocław
tel.: 071 364 69 62

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 19
Adres: ul. Poznańska 1 -3, Wrocław
tel.: 071 354 72 68

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 21
Adres: ul. Majakowskiego 32 /1a, Wrocław
tel.: 071 354 72 62

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 23
Adres: ul. Ikara 29 -31, Wrocław
tel.: 071 352 33 46

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 24
Adres: ul. Parkowa 38 /40, Wrocław
tel.: 071 347 12 75

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 25
Adres: pl. Staszica 15, Wrocław
tel.: 071 326 60 69

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 26
Adres: ul. Olszewskiego 85 a, Wrocław
tel.: 071 347 12 73

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 27
Adres: ul. Władysława Łokietka 13, Wrocław
tel.: 071 326 60 62

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 28
Adres :ul. Roosevelta 22, Wrocław
tel.: 071 321 81 53

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 29
Adres: ul. Reja 23 a-23b
tel.: 071 326 60 63

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 30
Adres: ul. Kowalska 79, Wrocław
tel.: 071 347 12 70

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 31
Adres: ul. Strachocińska 155, Wrocław
tel.: 071 347 12 72

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32

Adres: ul. 9 Maja 26, Wrocław
tel.: 071 347 12 74

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 33
Adres :ul. Skwer Obrońców Helu 1, Wrocław
tel.: 071 326 60 65

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 34
Adres: ul. Wyszyńskiego 75, Wrocław
tel.: 071 326 60 60

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 35
Adres: ul. Szczytnicka 29 a, Wrocław
tel.: 071 326 60 61

Kategorie